RAM arkitektur vant konkurransen om utforming av Dagsturhytta Innlandet

Det Lillehammer-baserte firmaet RAM arkitektur vant konkurransen om utforming av dagsturhyttene i Innlandet. Foto: Peer Bull-Hansen fra RAM arkitektur

I februar 2020 vedtok fylkesutvalget i Innlandet at hver av fylkets 46 kommuner skal få tilbud om en dagsturhytte. Formålet er å fremme nærfriluftlivet og få flere ut på tur. Før jul 2020 inviterte Innlandet fylkeskommune til en begrenset arkitektkonkurranse. Vinner av konkurransen ble utkastet til RAM arkitektur.

Tuva EikliProsjektleder Tuva Eikli, Innlandet fylkeskommune. Foto: Innlandet fylkeskommune

- RAM arkitektur har utformet en modell med særpreg som vil gi Dagsturhytta Innlandet en klar identitet. Hytta har en enkel kileform og er tenkt oppført i tre. Hytta skal også være enkel å vedlikeholde, sier prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet, Tuva Eiklid. Eiklid understreker at modellen skal detaljprosjektertes før utsendelse av anbud 1. mars 2021.

Dagsturhytte Innlandet Ram arkitekterIllustrasjon RAM arkitektur sitt vinnerutkast til Dagsturhytta Innlandet. Foto: RAM 

Bygges opp med elementer

Modellen skal bygges opp med elementer og det legges opp til en kort og effektiv byggemetode på stedet. Inne er det sittebenker langs veggene, samt vedovn som varmekilde. Den ene sittebenken inne fortsetter videre «gjennom» vinduet og ut langs et overbygg. Oppholdsrommet har et innvendig areal på cirka 12m2.

- RAM arkitektur har i sitt vinnerbidrag til dagsturhytte gitt oss ei hytte som vil passe bra inn i Innlandet. Jeg håper hytta blir et fint mål å komme til for alle som ønsker å ta seg en dagstur, sier leder for hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune, Kjerstin Lundgård (Ap).

Dagsturhytte InnlandetSittebenken inne går "gjennom" vinduet og ut langs et overbygg. Foto: Peer Bull-Hansen, RAM arkitektur

Interessant og utfordrende

Peer Bull-Hansen fra RAM arkitektur takker for tilliten og sier de er veldig glade for å ha vunnet konkurransen om Dagsturhytta Innlandet.

Arkitekt Petter Bull Hansen RAM Arkitekt Peer Fredrik Bull-Hansen i RAM arkitektur, Foto: RAM

- Noe av det som har gjort arbeidet med denne hytta så interessant og utfordrende, er at vi ikke vet hvor den skal stå. Vi har fått i oppgave å tegne noe som skal være stedstilpasset - uten å ha et sted å ta utgangspunkt i. Vi har derfor valgt å se på hytta som et presist og dempet objekt som løftes inn i landskapet. På denne måten vil alle hyttene, uavhengig av hvor de plasseres, stå i en viss kontrast til det omkringliggende landskapet, sier arkitekt Bull-Hansen.

Bull-Hansen forteller videre at hytta er punktfundamentert slik at den enkelt kan monteres og plukkes bort uten å forstyrre eksisterende landskap. Hytta vil også med enkle midler kunne tilpasses ulike tomter og ulike behov. Den kan speilvendes og tilpasses universell utforming. Hytta skal kunne heises inn i etapper med helikopter og være tilnærmet vedlikeholdsfri. Den er bygget i massivtre og tjærebehandlet på utsiden.

Dagsturhytta Innlandet RAMIllustrasjon RAM arkitektur sitt vinnerutkast til Dagsturhytta Innlandet. Foto: RAM 

Leverandør innen juni

Eiklid sier hun er glad for at Dagsturhytta Innlandet har fått avklart utforming og påpeker at det er en klar fordel for kommunene at de vet hva de får før de tar stilling til deltagelse i prosjektet.

Prosjektlederen er godt fornøyd med prosessen så langt.

- Det er godt samarbeid mellom alle parter i prosjektet og det er lagt ned betydelig egeninnsats fra fylkeskommunens side. Jeg ser frem til videre prosess med detaljprosjektering og samarbeid med RAM arkitektur. Slik det nå ligger an vet vi hvem som blir leverandør av Dagsturhytta Innlandet innen juni 2021, avslutter Eiklid.

Dagsturhytta Innlandet RAMIllustrasjon RAM arkitektur sitt vinnerutkast til Dagsturhytta Innlandet. Foto: RAM 

Fakta Dagsturhytta Innlandet:

  • Prosjektet Dagsturhytta er initiert av Innlandet fylkeskommune, etter idé fra tidligere Sogn og Fjordane fylke. Erfaringene derifra er at dagsturhyttene er godt besøkt og har skapt stort engasjement i lokalmiljøet
  • Formålet med prosjektet er å stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.
  • Dagsturhytta Innlandet skal skape møteplasser og være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.
  • Målsettingen er 46 dagsturhytter, én i hver kommune i Innlandet, innen 2025.
  • Dagsturhytta har en kostnadsramme på 750 000 kroner (eks. mva.) per hytte.
  • Kommunene stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta, i tillegg til å betale en liten egenandel.
  • Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 14,3 millioner kroner til prosjektet. Det innebærer en finansiering på 300 000 kroner per hytte. I tillegg kan det søkes om spillemidler.
  • Innlandet fylkeskommune dekker kostnadene knyttet til prosjektleder, samt arkitekt- og anbudskonkurranse.

 

.