Korsamarbeid mellom Gjøvik og Lillehammer

Søndag kveld 17.april fylte unge sangere fra korene ved Gjøvik og Lillehammer videregående skoler og Lillehammer kulturskoles ungdomskor sammen med Frode Fjellheim (komponist, vokal, keyboard), Snorre Bjerck (perkusjon), Sander Tingstad (fiolin) og Helene Markeng (vokal), Lillehammer kirke. Anledningen var fremføringen av Frode Fjellheims arktiske messe – Aejlies Gaaltije – Den hellige kilden.

Prosjektet var et samarbeid mellom de to videregående skolene og Lillehammer kulturskole ved dirigentene Lage Robak og Tove Lundborg (GVS), Paula Strand (LVS) og Elisa Robak (LKS).

Samarbeid gir læring og store musikalske opplevelser

Denne type samarbeid mellom elever fra de kulturrelaterte fagene ved våre videregående skoler bør vi få mer av! Konserten var en stor musikalsk opplevelse, i tillegg til at arbeidet med dette materialet må ha gitt elevene en innsikt i en del av vår musikkultur – den samiske – som ikke er så lett tilgjengelig i denne delen av landet. Og sist men ikke minst er denne typåe prosjektarbeid en skole i hva som skal til for å kunne skape noe større enn det den enkelte alene kan få til. Samarbeid kan være krevende, men gir resultater. Av og til resultater ut over det man kanskje hadde kunne forestilt seg. Slik som søndagens konsert med Fjellheims arktiske messe. Møtet mellom de unge korsangerne og noen av våre fremste musikere; Frode Fjellheim, Snorre Bjerck, Sander Tingstad og Lage Robak – ga publikum en stor musikalsk opplevelse. Etter kommentarene fra kormedlemmene etter konserten – var opplevelsen et minne for livet for de unge sangerne også.

Inspirert av samisk musikk

Verket Aejlies Gaaltije – Den Hellige Kilden – komponert av Frode Fjellheim, er inspirert av den klassiske messeformen, blandet med samisk, norsk og europeisk musikk. Musikken ble første gang fremført under Festspillene i Nord-Norge i 2000.

Samarbeid med profesjonelle musikere

Målet bak samarbeidsprosjektet mellom de tre skolene har vært å gi sangerne opplevelsen av å synge i et ekstra stort kor og fremføre et verk de enkelte korene ikke ville kunne fremføre alene, og samtidig gi elevene muligheten til å jobbe sammen med dyktige musikere og inspiratorerer. Korene har hatt en felles øvelse høsten 2015, har jobbet med stoffet hver for seg – før de kom sammen og satt det sammen denne helgen.

Frode Fjellheim er musiker, komponist, arrangør og produsent utdannet fra Trøndelag musikkkonservatorium. Fra høsten 2010 har han vært ansatt som professor i musikk ved HiNT, nå Nord Universitet. I perioden 1984 – 1992 var Fjellheim tilknyttet Trøndelag teater som musiker, komponist og arrangør.

Snorre Bjerk er utdannet perkusjonist fra Jazzlinjen ved NTNU. Han har spilt i grupper som Fits Set, Batagraf, og er fast medlem i Fjellheims band Transjoik.

Sander Tingstad kommer fra Lillehammer og studerer nå utøvende fiolin ved Norges Musikkhøgskole.

Helene Markeng er fra Lensbygda og går siste året ved Gjøvik videregående skole med sang som hovedinstrument og rytmisk musikk og jazz som hovedinteresse. 

Lage Robak er utdannet fløytist, dirigent og komponist fra Norges Musikkhøgskole. Ved siden av å være utøver, er Robak lærer ved Gjøvik videregående skole. 

Foto: Tone Kolaas/Kulturnett Oppland

Flere foto fra konserten finner du på Kulturnett Oppland sin Facebook.side.