Søk Kulturrådets tilskuddsordning: Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

- Vi har over lengre tid sett at gjesteoppholds-ordningen har potensiale til å nå ut til en større bredde av arenaer og arrangører i det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Vi ønsker oss derfor flere søknader til ordningen, sier ansvarlig for ordningen i Kulturrådet Ane Nielsen. Neste søknadsfrist til ordningen er 2. september kl. 13.00.

Bilde: Fjøset monumentalverksted for keramikk i Ringebu Prestegard er en nyetablert permanent arena for nyskapende prosjekter, kunstnerisk utveksling og workshops innen keramisk kunst. Hvert år inviteres én kunstner på et artist-in-residence opphold. Prosjektet har fått støtte fra Gjesteoppholds-ordningen. Se oversikt over flere prosjekter her. Foto:Torbjørn Kvasbø.

 

Kulturrådets tilskuddsordning: Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon.

Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling. Ordningen er tverrfaglig og gjelder alle de kunst- og kulturområdene Kulturrådet dekker; visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk samt kulturvern.


Ordningen skal:
Bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjons- og formidlingsarbeid i kunst- og kulturarenaene.
Bidra til å styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum.
Stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling.


Det kan søkes støtte til gjesteopphold (kostnader til honorar, reise, opphold) for kunstnere, kunstnergrupper, programskapere, kuratorer, innholdsprodusenter m.m. som skal bidra til for eksempel:
Programskaping og kuratering av konsertserier, gjestespillserier, utstillingsrekker, litteratur- og debattarrangementer o.l.
Utvikling av formidlingsstrategier og arrangørkompetanse.
Utvidelse av programprofil eller etablering av ny praksis.
Utvikling av nye formidlingskonsepter eller produksjonsmetoder.
Styrking av nettverk og (internasjonalt) samarbeid.

 

Neste frist på ordningen er 2. september kl. 13.00.

Fiolinist

Se eksempler på prosjekter som tidligere har mottatt gjesteoppholdsstøtte her.

Nye impulser ved norske kunst- og kulturarenaer – Slik bruker søkerne Kulturrådets gjesteoppholdsstøtte for arenaer.

Se utlysning, retningslinjer og mer informasjon om ordningen her.