Søk om støtte til kulturaktivitet for barn og ungdom

Er du en arrangør som har kunst og kulturaktivitet for barn og unge som primær aktivitet? Da kan du søke støtte fra Innlandet fylkeskommune. Prosjekter som går på tvers av kommunegrensene og som har et reelt regionalt nedslagsfelt prioriteres. Søknadsfrister 1. mai og 1. november.

Bilde: Ung kultur møtes (UKM) - foto: Håkon Rybakken/UKM

Ordningen har som formål å styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og unge i Innlandet.  Prosjekter med en tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og unge prioriteres.   ​ 

Støttenivå 

Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter. Fylkeskommunen kan finansiere inntil 75 % av totalkostnaden. Søknader på under 10 000 kroner vil ikke bli behandlet. 

 

ungdom spiller bandIllustrasjonsfoto - Tone Kolaas/Kulturnett

 

Mer info og søknadsskjema

Her finner du mer informasjon om ordningen og lenke til det digitale søknadsskjemaet.

Registrer deg som søker og finn søknadsskjema her.