Forskere til evaluering av kunstnerresidens-ordningen i Oppland

EVALUERINGS-OPPDRAG: I Oppland har vi noen flotte kunstner-residenser. Vi tror at satsingen på disse residensene gir gode utviklingsmuligheter for både kunstnere, kunsten og samfunnet rundt. Men vi vet det ikke. Derfor må vi evaluere ordningen. Kanskje du er den rette forskeren for dette oppdraget. Eller kanskje du kjenner noen?

R.E.D. er ein internasjonal, nasjonal og regional kunst- og kulturarena, med hovudfokus på residensverksemd, produksjon av dans og film, samt kunst- og kulturformidling. Residensane går føre seg over fleire periodar og er utløysande for å skape viktige relasjonar, prosjekt og visningsarenaer.  R.E.D. er lokalisert på Nyland gard ved Einafjorden i Vestre Toten.

Beskrivelsen av oppdraget finner du på Doffin. Her er link til oppdraget Kvalitativ evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland: https://doffin.no/Notice/Details/2017-526179

Og her finner du informasjon om støtteordningen og oversikt over kunstner-residensene i Oppland.

R.E.D. er ein internasjonal, nasjonal og regional kunst- og kulturarena, med hovudfokus på residensverksemd, produksjon av dans og film, samt kunst- og kulturformidling. Residensane går føre seg over fleire periodar og er utløysande for å skape viktige relasjonar, prosjekt og visningsarenaer.  R.E.D. er lokalisert på Nyland gard ved Einafjorden i Vestre Toten.