Søker kunstkonsulent for prosjektet Tankeplass langs Pilgrimsleden

Oppland fylkeskommune ønsker tilbud på levering av oppdrag som kunstkonsulent for prosjektet Tankeplass langs Pilegrimsleden.

Prosjektet TANKEPLASS er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden i Oppland ved bruk av kunstneriske/arkitektoniske installasjoner. Dette skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende, tanke opp forsyninger osv. Verkene skal ha en kunstnerisk og/eller arkitektonisk egenverdi av høy kvalitet utformet av profesjonelle krefter.

Tankeplasser for refleksjon
Tankeplassene skal bidra til å styrke Pilegrimsleden som kulturminne, som et friluftstilbud for alle, som kulturopplevelse og som reiselivsprodukt. For å oppnå dette må Tankeplassene:

  • Fungere som naturlige stoppesteder langs leden og innby til refleksjon og kontemplasjon og plasseres slik at det er nødvendig å gå et stykke langs leden for å oppleve dem.
  • Gjerne knytte seg idémessig til eksisterende kulturminner langs leden, både fysiske og immaterielle.
  • Ha en kunstnerisk og/eller arkitektonisk egenverdi av høy kvalitet utformet av profesjonelle krefter.
  • Være utformet i samme ånd som preger pilegrimsleden: nøkternhet, ydmykhet og miljømessig bærekraft.
  • Ikke kobles direkte til kommersielle aktiviteter.
  • Være lokalisert og ha et uttrykk slik at de utfyller det samlede attraksjonstilfanget langs hele leden.

For mer informasjon og levering av tilbud opprett bruker i vårt tilbudssystem: 

For mer informasjon og levering av tilbud