Stipend på kr 50 000 til husflid og håndverk

Er du profesjonell utøver innen husflid og håndverk? Da kan du søke om kr 50 000 i støtte! Søknadsfristen er 1. juni.

Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune vedtok 8. mai 2018 å opprette en stipendordning for husflid og handverk. Stipendet er på kr 50.000. For å søke må du være profesjonell utøver innen husflid og handverk og bo og ha ditt virke i Oppland. Du må i tillegg være registrert som selvstendig næringsdrivende, som enkeltmannsforetak, eller ANS/DA/AS/SA i Brønnøysundregisteret.

Anne-Marte KolbjørnshusAnne-Marte Kolbjørnshus, leder for komité for opplæring og kultur og medlem av fylkesutvalget ser det nye stipendet som et viktig bidrag for å ta vare på og fornye kulturtradisjoner innen husflid og håndverk i Oppland.

- Kulturarven utgjør en verdifull ressurs, og stipendet vil gi profesjonelle utøvere innen husflid og håndverk i Oppland anledning til å arbeide med ny formgivning, produktutvikling eller videreutvikling og styrking av en teknikk innen sitt fagfelt. Dette er positivt, sier Kolbjørnshus.

stipend husflidDåpslue laget av husflidhåndverker Ann Therese Ekeren Skari, og firmaet Dåpstradisjon. Foto: Tone Kolaas

Skal stimulere Opplands rike tradisjoner innen husflid og håndverk

Oppland fylkeskommune sitt stipend for husflid og håndverk har som mål å gi utøvere mulighet til i stipendperioden å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller videreutvikling og styrking av en teknikk innen fagfeltet husflidshåndverk, folkekunst og kulturhåndverk. Stipendordningen skal bidra til å  stimulere og fornye den rike kulturskatten innen husflid og håndverk, og synliggjøre kulturen.

Stipendordningen er et resultat av Oppland fylkeskommune sin kulturstrategi for 2016-2020. Strategien har som mål at det skal finnes aktive, aktuelle og kompetente kunstnere, kultur- og kulturnæringsaktører, og at kunst og kulturelle uttrykk skal brukes aktivt for å utvikle attraksjonskraften til fylket.

Les mer om hvem som kan søke, informasjon om søknadskriteriene og søknadsbehandlingen her.

Søknadsskjema finner du her.

Bildet av akantus-utskjæring med bladgull er et elevarbeid fra Hjerleid. Foto: Tone Kolaas