Søkerlisten til kunstnerstipend 2017-2018 og arbeidsstipend for 2016 er klar.

Søkerlisten til kunstnerstipend 2016 og arbeidsstipend for 2017 - 2018 er klar. Oppland fylkeskommune har to stipendordninger rettet inn mot profesjonelle kunstnere: Stipend til unge kunstnere i etableringsfasen 2016 og arbeidsstipend for etablerte kunstnere perioden 2017-18. Søkerlisten er nå klar. Bilde: Mari Midtli, Sel.

Arbeidsstipend for etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til i stipendperioden å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk. Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Oppland kan søke om stipend. Stipendet for etablerte kunstnere i Oppland er på 200 000 kroner per stipend.

Les mer om stipendet her.

Stipendet for unge kunstnere i etableringsfasen skal støtte unge profesjonelle kunstnere under 35 år som er bosatt i Oppland, eller som har som hensikt å etablere seg i Oppland. Kunstfaglig utdanning eller høy realkompetanse kreves. Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend. Stipendene er på kroner 50 000.

Les mer om stipendet her.

Listen over søkere er nå klar og stipendtildelingene vil bli annonsert under Fylkeskulturkonferansen 20. - 21. oktober på Lillehammer.

Les mer om konferansen her.

Den rådgivende stipendkomite for Oppland fylkeskommunes stipendordninger består i 2016 av: Trond Eklund Johansen, Oppland og Hedmark Musikkråd, Janeke Meyer Utne, konservator Lillehammer Kunstmuseum, Tone Nyseter, fylkesbiblioteksjef, Hallfrid Velure, seniorrådgiver Kulturrådet, Thomas Bjerke, prosjektleder/produsent kulturenheten, Kyrre Dahl, fylkeskultursjef, Marit Brænd, rådgiver kulturenheten

Søkerliste til Stipend unge kunstnere i etableringsfasen 2016

Visuell kunst
Anna Weilhartner, 34 år, Lillehammer
Kathrine Lønstad, 31 år, Gjøvik
Trond Sebastian Rusten, 30 år, Lillehammer

Film
Ingrid Stenersen, 29 år, Lillehammer
Torbjørn Sundal Holen, 27 år, Lillehammer

Litteratur
Pål Moddi Knutsen (musikk), 29 år, Lillehammer

Musikk
Mari Midtli, 19 år, Sel
Marita Vestad, 24 år, Ringebu
Ragnhild Hemsing, 28 år, Nord-Aurdal
Sivert Andreas Holmen, 24 år, Oslo/Øystre Slidre

Søkerliste til arbeidsstipend for etablerte kunstnere perioden 2017-18

Visuell kunst
Henning Olav Espedal, Østre Toten
Johannes Engelsen Espedal, Østre Toten
Marianne Isachsen, Vang
Nina Engh, Gjøvik

Scenekunst
Elin Tinholt, Gjøvik
Ella Fiskum, Vestre Toten

Film
Ingrid Stenersen, Lillehammer

Litteratur
Ingvill Solberg, Østre Toten
Pål Moddi Knutsen (musikk), Lillehammer

Musikk
Guro Kleven Hagen, Nord-Aurdal
Ragnhild Hemsing, Nord-Aurdal
Stian Roland, Øystre Slidre
Torbjørn Dyrud, Østre Toten
Trygve Kristian Svindland, Lillehammer

Torbjørn Dyrud, Østre Toten søker arbeidsstipend. Her fra konferansen "Mjøsa et kunstprosjekt" på Kapp, våren 2016.
Foto: Tone Kolaas