Keramiker Torbjørn Kvasbø vertskap for ny kunstner-residens i Oppland

Fjøset i den tidligere driftsbygningen på Ringebu Prestegard har allerede vært scene for to store utstillinger med arbeider av den internasjonalt anerkjente kunstneren Torbjørn Kvasbø fra Venabygd i Ringebu kommune. Nå blir Prestegarden arena for ny kunstnerresidens i Oppland.

I kjelleren under Fjøset i Ringebu Prestegard etableres et 120m2 stort monumentalverksted for keramisk kunstproduksjon. Målet er en fast arena for nyskapende prosjekter, kunstnerisk utveksling og workshops innen keramisk kunst. Residensen organiseres som et samarbeid mellom Torbjørn Kvasbø, Ringebu Prestegard, Ringebu kommune og Oppland fylkeskommune. Kvasbø skal fungere som mentor for den nye kunstnerresidensen, stille sine verkstedsfasiliteter til rådighet for workshops og delta på utstillinger med gjestekunstnere.

Leirekunstner fra Korea gjest hos Torbjørn Kvasbø

Foto: Arbeid av leirekunstner Hyangjong Oh fra Korea

Leirekunstner fra Korea til Ringebu

Til det første artist-in-residence oppholdet i Ringebu Prestegard inviteres leirekunstneren Hyangjong Oh, og hans assistent kunstneren Nari Kwon fra Korea. Sammen skal de bygge en installasjon i rå leire. Disse arbeidene vil være utgangspunkt for sommerens utstilling i Fjøset 2019. 

Studenter fra kunsthøgskolen in Oslo

I tillegg til de to kunstnerne fra Korea vil en gruppe på fire studenter fra keramikkavdelingen på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) fungere som assistenter under ledelse av høgskolelektor Sigrid Espelien. Bygging av den store leire-installasjonen skjer 20.–31. mai, med utstillingsåpning 1. juni. Prosjektet er åpent for publikum – også under byggingen, og kolleger som vil observere og/eller delta er hjertelig velkommen.

Bor hos Kvasbø

Kunstnerne og assistentene vil bo hos Kvasbø. Verkstedet i Venabygd har store vedfyrte keramikkovner, andre typer ovner og utstyr som gjestekunstnerne kan benytte seg av. I tillegg har Kvasbø etablert tre ulike bomuligheter – brukt gjennom årene til fyringsassistenter og gjestekunstnere som vil komme til Venabygd og arbeide i kortere eller lengre perioder. Kvasbø har et stort internasjonalt nettverk og har i mer enn tretti år tatt imot kunstnere fra hele verden i sitt hjem og verksted. At Kvasbø selv er tilstede og deltar, er derfor et stort aktivum for de som søker seg som gjestekunstnere til den nye kunstnerresidensen.

Skulpturlåve, boliger og verksted

I tillegg til verkstedet under Fjøset i Ringebu Prestegard, planlegger Torbjørn Kvasbø også en utvidelse av sin virksomhet i Venabygd. Neste år vil det bli bygget en skulpturlåve og et permanent visnings-lager for skulpturer i tilknytning til verkstedet. Samtidig jobbes det med å etablere en keramisk virksomhet på naboeiendommen, det gamle ysteriet i bygda, hvor tre keramikere ønsker å etablere seg med boliger og verksteder. Dette vil bidra til kontinuitet i keramikkprosjektene i Prestegården og vil sammen med aktivitetene i Venabygd kunne videreutvikle seg til å bli en større og stabil keramisk virksomhet utover Kvasbø sitt verksted.

Keramiker og kunstner Torbjørn Kvasbø

Foto: Keramiker og kunstner Torbjørn Kvasbø

Samarbeid med kunsthøgskolene

Torbjørn Kvasbø har i alle år hatt et utstrakt samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo og med de øvrige nordiske kunsthøgskolene. Studenter kommer til verkstedet i Venabygd for å eksperimentere med brenninger de ikke kan gjøre i egne institusjoner, og for å delta i prosjekt med Kvasbø og hans kollegaer som veiledere. Dette fruktbare samarbeidet knytter Ringebu, studentene og Kvasbø sitt store internasjonale nettverk sammen og gjør Ringebu til et senter innen keramisk kunst.

Alle foto privat (Torbjørn Kvasbø).