Arbeidsstipend for etablerte kunstnere

Oppland fylkeskommune ved Kulturavdelingen lyser ut arbeidsstipend på kr 200 000 for etablerte kunstnere. For å kunne gi kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter eller eksperimentere med nye uttrykk har Oppland fylkeskommune etablert ordningen med arbeidsstipend til etablerte kunstnere. Søknadsfrist er 1. juni, frist for ettersending av vedlegg og dokumentasjon er 15. juni. Foto: Pål Moddi Knutsen, mottaker av arbeidsstipend for etablerte kunstnere 2017/2018.

Oppland fylkeskommunes arbeidsstipend for etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til i stipendperioden å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk. 

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Oppland kan søke om stipend. Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend. Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden kan heller ikke søke om kunstnerstipend fra Oppland fylkeskommune.

Stipendets størrelse

Stipendet for etablerte kunstnere i Oppland er på 200 000 kroner per stipend. Stipendet utbetales over ett eller to år etter nærmere avtale. Ved toårig stipendperiode kan ikke stipendmottakeren ha varig arbeidsforhold som overskrider 60 % av hel stilling. Ved ettårig stipendperiode kan stipendmottakeren ha inntil 20 % fast stilling.

Mer informasjon om stipendet, krav til søknaden, søknadsskjema etc. finner du her på denne lenken. 

Det finnes også en stipendordning for unge kunstnere i etableringsfasen. Info finner du her.