Arbeidsstipend for etablerte kunstnere

Innlandet fylkeskommune lyser ut arbeidsstipend på kr 200 000 for etablerte kunstnere. Formålet er å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden. Søknadsfrist er 1. august 2020. Illustrasjonsfoto: Fra tidligere utdeling i Oppland, musiker Pål Moddi Knutsen, mottaker av arbeidsstipend for etablerte kunstnere 2017/2018.

Innlandet fylkeskommunes stipend til etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.

Hvem kan søke?

  • Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Innlandet kan søke om stipend.
  • Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke.
  • Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend.
  • Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden kan ikke søke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august.

Mer informasjon om stipendet, krav til søknaden, søknadsskjema etc. finner du her på denne lenken. 

Det finnes også en stipendordning for unge profesjonelle kunstnere bosatt i Innlandet. Info finner du her. 

Info om stipend for husflid og håndverk finner du her.

Alle stipendene har søknadsfrist 1. august 2020.