Utlysning: Stipend til unge kunstnere

Oppland fylkeskommune ved Kulturavdelingen lyser ut stipend på kr 50 000 til unge kunstnere i etableringsfasen. Stipendordningen skal støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Oppland, eller som har som hensikt å etablere seg i Oppland. Søknadsfrist 1. juni 2017.

Foto (over): Billedkunstner og musiker Sebastian Rusten  mottok stipend for unge kunstnere i etableringsfasen i 2016.

Kunstnere under 35 år innen alle kunstuttrykk, som er bosatt i Oppland, eller har som hensikt å etablere seg i fylket i løpet av stipendperioden, kan søke om stipend. Kunstfaglig utdanning eller høy realkompetanse kreves. Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend. Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden kan heller ikke søke om kunstnerstipend fra Oppland fylkeskommune.

Stipendet kan søkes av enkeltpersoner, ikke grupper.

Krav til søknadene

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

  • CV som gir oversikt over utdannelse, stipender og yrkesvirksomhet/praksis og kunstnerisk aktivitet
  • Plan for bruk av stipendet. Planen skal inneholde kunstnerisk aktivitet, forventet resultat og budsjett med finansieringsplan

Utfyllende opplysninger og søknadsskjema til stipend for unge kunstnere i etableringsfasen finner du her

Filmprodusent og regissør Ingrid Stenersen, Hadeland - mottok i 2016 stipend til unge kunstnere i etableringsfasen. Foto: Yvette Hoel

Det finnes også muligheter for å søke arbeidsstipend for etablerte kunstnere. Info finner du her.