Vinneren kåret - nytt kunstverk til tusenårsstedet Dale-Gudbrands gard

Valget av nytt kunstverk til tusenårsstedet Dale-Gudbrands gard er nå klart. Fire kunstnere, eller kunstnersamarbeid, deltok i en invitert konkurranse, og Siv Bugge Vatnes kunstverk «Forflytning» ble kåret til vinner av en enstemmig jury.

Bilde: Tusenårsstedet Dale-Gudbrands gard. Foto: Ian Brodie

Kunstprosjektet Hundorp 2021 tar utgangspunkt i tusenårsmarkeringen av kristningsmøtet på Hundorp, da Olav Haraldsson, senere Olav den hellige, og hans menn møtte den mektige Dale-Gudbrand på garden Hundorp i 1021. Hendelsen symboliserer kristningen av Norge og møtet mellom ny og gammel tro, ny og gammel tid. Kunstverket skal være et merke for møtet som skjedde for tusen år siden, og det skal bidra til å belyse stedet som kulturminne. Verket planlegges ferdigstilt våren/sommeren 2023.

Skisse kunstverket ForflytningSkisse: Siv Bugge Vatne/Torine Helland

Laget av stein

Kunstverket Forflytning er laget av to steinblokker. Den ene er plassert liggende som et «landskap». Den andre er en kampestein stående oppå dette «landskapet». Et almetre plantes ved siden av steinene og blir en del av kunstverket.

Skisse kunstverket ForflytningSkisse: Siv Bugge Vatne/Torine Helland

Møteplass – ikke bauta

Men steinmonumentet er ikke en bauta, men en bautaliknende stein man kan møtes ved. Oppå denne bautalignende steinen er det plassert en «rundkamp», en flyttblokk fra istiden. Som en kontrast til bautaformen er denne steinen naturformet, rund og avslepen. Og den er flyttet på. Denne forflytningen kan, sett i lys av steinmonumenter som symboler for makt, tolkes som en handling som kommenterer at makt over tid forflyttes.

Slik viderefører kunstverket en lang tradisjon av steinmonumenter, og utforsker hvordan man med minimale grep og varige materialer kan si noe om vår egen tidsånd - og samtidig skape et møtested på tusenårsstedet Dale-Gudbrands gard - som kan sette i gang tanker rundt tid, spor og endringer.

Skisse kunstverket ForflytningSkisse: Siv Bugge Vatne/Torine Helland

Festtaler forsvinner – kunstverk består

-Jubileer og markeringer kan historisk lett forsvinne i glemselen når aktivitetene og festtalene er over. Derfor ønsket fylkeskommunen å lage et fysisk monument som gave til Sør-Fron kommune, sier Kyrre Dahl, seksjonssjef for Kunst og kultur i Innlandet fylkeskommune.  

At valget falt på et kunstverk av stein som materiale mener Kyrre Dahl er helt riktig når man skal «skrive videre» på denne tusenårige viktige hendelsen, eller myten, i norsk og nordisk historie. Dette er blant annet bakgrunnen for valget av materialer, forteller Dahl som også kan opplyse at kunstverket som skal minne oss om historien til Tusenårsstedet er finansiert i sin helhet av Innlandet fylkeskommune.

 

Skisse kunstverket ForflytningSkisse: Siv Bugge Vatne/Torine Helland

 Ordfører setter pris på valget av kunstverk

-Eg er sikker på at kunstverket vil passe fint inn i tunet på Dale-Gudbrands gard, sier Ole Tvete Muriteigen, ordførar i Sør-Fron kommune. Det blir ei skikkeleg flott og solid tusenårsgave til Tusenårsstaden.- Vi har fleire kunstverk i kulturbygda vår som både utfordrer tenking, og som er fine å sjå på. Det set vi stor pris på. Elles er eg glad for at juryen var einige. Det er alltid godt utgangspunkt.

Erfaren kunstner

Kunstner Siv Bugge Vatne (f. 1975) arbeider med skulpturer og objekter hvor utgangspunktet er historiske kilder, vitenskap og natur. Hun har sin kunstutdannelse fra Kunstskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Gerrit Rietveld Academie i Nederland. Hun har gjennomført en rekke kunstprosjekter i offentlige rom, både i glass, stein, vann og resirkulert bronse. Og flere av hennes prosjekter utendørs tar utgangspunkt i meningsbærende steiner som hun har hentet og plassert på et sted. Slik løfter hun fram og synliggjør historier på nye måter. Kunsten hennes er representert i flere samlinger, som Kunstmuseet KUBE, Punkt Ø og Statens Konstråd (Sverige).

- Det å presentere et lavmælt og åpent verk er bevisst, sier kunstner Siv Bugge Vatne. På samme måte som arkeologer skriver stedets historie ved å tolke steinenes former og plasseringer, ønsker jeg å skrive med steiner. Med to ulike steinelementer er målet å lage et kunstverk som forteller. Det skal kunne stå som et uttrykk i seg selv, samtidig som det er ment å kommentere og fremheve historien til stedet.

Kunstkonsulenten fornøyd med valget

- Jeg gleder meg til kunstverket til Siv Bugge Vatne kommer på plass i 2023! Det vil bli et flott møtested midt på tunet på Dale-Gudbrands gard der det inviterer til refleksjon om stedet og historien, sier kunstkonsulent Ingrid Økland. Økland er utdannet arkeolog, men har jobbet med kunst- og kulturformidling i inn- og utland store deler av sin karriere. Hun har erfaring med kunst i offentlige rom og – ikke minst barn og unge som målgruppe. Som kunstkonsulent har Ingrid Økland ledet arbeidet med kunstutvalget og ført kunstplanen i pennen. En kunstplan analyserer stedet og oppgaven, beskriver prosessen, begrunner valgene av kunstner og plasseringen av verket.

Skisse kunstverket ForflytningSkisse: Siv Bugge Vatne/Torine Helland


Juryens begrunnelse

Juryen fattet et enstemmig vedtak – og sier at med en klar idé og enkle grep skaper Siv Bugge Vatne et kunstverk både for umiddelbar opplevelse og for refleksjon. Hun tar utgangspunkt i Dale-Gudbrands gard som et sted for møter og dialog gjennom historien, og hun går direkte inn i tradisjonen av steinmonumenter på stedet.

Kunstverket vil bli et godt sted å møtes, sitte ned, reflektere og leke, midt på tunet på Dale-Gudbrands gard. Det inviterer til dialog, og det inviterer til å tas i bruk. Treet, som er en del av kunstverket, vil fungere som et tuntre og gi skygge, liv og farge til plassen.

Kunstverket åpner dessuten for refleksjoner over steinenes form og plassering. I første omgang refleksjoner rundt kunstverket Forflytning, men også rundt de mange steinene og monumentene på garden; gravhauger, minnebautaer og steinsettinger.

Kunstverket oppfordrer oss som betraktere til å bruke tid, se litt nærmere, oppleve stedet og gjøre oss våre egne tanker. Det er både åpent og konkret på samme tid.

Vi mener dette er et kunstverk som vil gi stadig nye opplevelser. Det er et kunstverk til å tenke med og se sammenhenger med, og et avtrykk fra vår tid på tusenårsstedet, avslutter juryen.