WORKSHOP 2016 - 2017: Harvesting Wasteland med billedkunstner Patrick Huse.

WORKSHOP 2016 - 2017: Harvesting Wasteland med billedkunstner Patrick Huse. Hvorfor gjør du det? Hvordan arbeider en kunstner? Hva er en kreativprosess? Kom til Prosjektrom3 på Vinstra gamle ysteri, still spørsmål og delta i workshopen Harvesting Wasteland som inviterer deltagerne til diskusjon, samtale og innsyn i de kreative prosessene som arbeidet med et kunstverk består av. Totalt er workshopen fordelt på åtte dager over to år (fordi den følger hele arbeidet med kunstverket - som tar to år) og vil inneholde alt fra foredrag, feltstudier, filmfremvisning og debatt omkring ulike problemstillinger. Og du må absolutt ikke være kunstner for å delta. Første workshopkveld 12. mai kl 18:00 på Vinstra gamle ysteri.

I et gammelt fabrikklokale – et tidligere ysteri på Vinstra -  henger det store bannere med påskriften Prosjektrom3 på utsiden. Det vakre teglsteinsbygget er en sentral del av Vinstras historie – men har stått tomt lenge. Nå har kunstneren Patrick Huse tatt deler av bygget i bruk.

For et vakkert bygg tenker jeg - og bilder av lignende vegger tatt i bruk til nye formål dukker opp på netthinnen. Du ser det i Madrid og Bilbao, du ser det i Brussel og Berlin. Du ser det i Paris og London og Toten og Gjøvik. Fabrikkene som alltid har vært rom for skapende virksomhet, utviklingsprosesser, kreativitet, hardt arbeid, signaler om endring og nye muligheter – de blir igjen rammer for beslektede aktiviteter. Gründerne flytter inn, kunstnerne, pedagogene, oppfinnerne, utviklerne – og på nytt gror det frem aktiviteter innenfor rammene av rødbrune teglvegger og røffe, rause lokaler med rom for tanke, handling, kompetansedeling, meningsutveksling, læring og utforsking. Vinstra er i bevegelse, det satses, det bygges og det finnes lyst og mot til det nye. Og på Vinstra ysteri har altså den internasjonalt anerkjente kunstneren Patrick Huse – med bosted og atelier i Skåbu – åpnet Prosjektrom3.

Innsyn i bakgrunnen og de kreative prosessene i arbeidet med et kunstverk

Prosjektrom3 er et pedagogisk, kunstfaglig prosjekt basert på en teoretisk workshop med tittelen Harvesting Wasteland. Med teoretisk menes at man samtaler, diskuterer, deler ideer og spørsmål, ser på metoder og undersøker kreative prosesser. Man arbeider altså ikke praktisk. Kall det gjerne en slags samtalegruppe. Prosjektet ønsker å trekke publikum, beslutningstagere og ulike samfunnsgrupper inn i produksjonsprosessen for å gi innsyn i bakgrunnen og de kreative prosessene som et kunstverk består av. Man trenger altså ikke være kunstner for å delta. Kanskje heller tvert i mot. Dette er en workshop for alle som har interesse av å undersøke hva en kreativ prosess kan bestå av - understreker kunstner og leder av prosjektet Patrick Huse.

Delta i workshop og feltstudier  - åtte dager over to år

Workshopen er sentral i den (foreløpig) toårige planen for Prosjektrom3. Arbeidet er delt i tre: Research, produksjon og publisering. Og utgangspunktet er fordypelse i og forståelse av landskap som åsted for menneskelig aktivitet og landskap som verdi i seg selv. Landskapene som er utgangspunktet for kunstprosjektet er de tre områdene Snæfellsnes og sørkysten fra Vik til Jökulsárlón på Island, Houghton Crater i arktisk Canada og Steinsdalen mot Rasletind i Jotunheimen. Og for de som ønsker det er det mulig å være med i Jotunheimen og på Island. Totalt er workshopen fordelt på åtte dager over to år og vil inneholde alt fra foredrag, feltstudier, filmfremvisning og debatt omkring ulike problemstillinger. Og du må absolutt ikke være kunstner for å delta. Kanskje heller tvert imot. Mye av ideen bak det hele er nemlig å involvere folk fra ulike samfunnslag, grupper og profesjoner i selve produksjonsprosessen og det kunstneriske arbeidet. På denne måte får prosjektet en tverrfaglig tilnærming og det er følgelig ingen forutsetning med kunstfaglig bakgrunn for å delta.

Det er plass til 20 stykker på workshopene og for den som lurer på om dette er noe å delta på - hiv deg med! Se det som påfyll, utfordring, kunnskapsdeling og trening i kreativitet, oppgaveløsning og læring. Og i tillegg; sosialt og hyggelig. Du lærer noe nytt. Du lærer noen nye å kjenne. Og du deler av din kunnskap og får noe tilbake.

Utstillinger, foredrag, arrangementer, filmfremvisninger

Men Prosjektrom3 er mer enn workshopen. I løpet av de neste årene skal det være utstillinger, foredrag, arrangementer, filmfremvisninger etc..

Allerede under høstens byfest på Vinstra vil Patrick Huse åpne en separatutstilling i lokalene. I tillegg vil det settes opp et "månedens bilde" - i uterommet ved ysteriet.

Håpet er at dette prosjektet kan danne grunnlaget for et fremtidig permanent kulturtilbud i kommunen. Og grunnideen handler om involvering, deling, nettverksbygging, meningsutveksling og refleksjon rundt kunst og det kunstneriske arbeidet. - Kunst er viktig fordi den omgir oss som en del av vårt dagligliv. Kultur forteller noe om hvem vi er og hvor vi skal, sier Patrick Huse.

Du blir invitert inn i kunstnerens univers

Fylkeskultursjef Kyrre Dahl deltok også på presentasjonen av Patrick Huses Prosjektrom3. I sin tale trakk Dahl frem de mange mulighetene et slikt prosjekt gir for kompetansedeling og nye opplevelser.

  – Dette prosjektet er uvanlig i sin form på den måten at den som ønsker det kan tre inn i kunstnerens univers, delta i og være i dialog med den skapende prosessen og se et kunstprosjekt vokse frem over en periode på to år. Vanligvis søker kunstnere ro og slipper knapt nok en eneste person inn i atelieret sitt når de er i produksjonsfasen. Her er det motsatt, sier Kyrre Dahl, og understreker at bygget og beliggenheten har et stort potensiale og at Prosjektrom3 er en mulig spire til at de gamle lokalene i ysteriet kan utvikles til å bli en ny og kreativ kulturarena på Vinstra.

Innsyn i kunstfaglige prosesser er viktig for samfunnsutviklingen

Selv påpeker Huse at kulturproduksjon er et samfunnsmessig satsingsområde. Det er viktig at publikum og beslutningstagere får innsyn i kunstfaglige prosesser og at kompetanse knyttet til kulturproduksjon styrkes med tanke på videre utvikling av lokalt kulturliv. Prosjektrom3 har også som målsetting å utforske muligheten for å utvikle en langsiktig pedagogisk kulturinstitusjon.

For å illustrere hva han mener viser Patrick Huse til et tidligere samarbeid mellom Vinstra videregående skole og Huse  - der elevene har fått arbeide med kunstuttrykk knyttet til form, lyd og spørsmål som hva er felleskap? Hvordan skal man arbeide for å synliggjøre et fellesskap?

Bred offentlig støtte

Prosjektrom3 på Vinstra gamle ysteri er støttet av Nord-Fron kommune, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen og Oppland fylkeskommune. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er svært imponert over Patrick Huses arbeid og engasjement for Vinstra. - Patrick Huse er en spennende kunster som kanskje er mer kjent i utlandet enn i Innlandet. Det er derfor ekstra gledelig at han har bosatt seg i Skåbu og vil drive virksomheten sin i Vinstra. Patrick er en viktig pådriver for aktivitet i regionen og arbeidet hans vil gi Vinstra et løft.

Fylkesordfører og ordfører er begge positive

Even Aleksander Hagen har ledet arbeidet med regional plan for attraktive byer og tettsteder og viser til Huse som et godt eksempel på hvordan det blir lagt til rette for å skape kulturaktiviteter i byene våre. - Fylkeskommunen er meget stolte av å støtte arbeidet til Patrick Huse med 100 000 kroner som vi håper kommer mange til gode gjennom kunstopplevelser, sier fylkesordfører Hagen 

Den samme entusiasmen gir Nord-Frons ordfører Rune Støstad uttrykk for. - Før Patrick Huse kom på banen skjedde det ingenting i disse ysteri-lokalene. Nå går kunstneren Patrick Huse foran og viser vei til noe som kan bli større. Huse er å se på som en gavepakke til kommunen, avslutter ordfører Støstad.

Praktisk informasjon om workshop

Workshopen Harvesting Wasteland starter torsdag 12. mai fra kl. 18:00 i Prosjektrom3 på Vinstra gamle ysteri. Informasjon om flere datoer for workshop-kvelder blir gitt den 12. mai. Prisen for 8 kvelder pluss en dag i felt (Jotunheimen) er kr 3000,- Påmeldingen er bindene og påmeldingsfrist er 20. april.

Nærmere info kan fås ved henvendelse på epost: d-press@online.no eller mobil 91190405

 

Les mer i brosjyrene her: 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektrom3

Prosjektrom3 bilde/omslag