Billedkunstner Rannveig Funderud – tildelt stipend til unge kunstnere

I juryens begrunnelse står det: Mottakeren av stipendet til unge kunstnere er 27 år gammel og har utdannelse innen medie - og materialbasert kunst fra kunsthøgskolen i Oslo. Hun har nylig bosatt seg på Lillehammer for å etablere seg som kunstner i sitt nye atelier på Fabrikken.  

Kunst som verktøy for tenking

Stipendmottakeren bruker kunsten som verktøy for tenking som kretser rundt en naturvitenskaplig, essensiell og fenomenologisk tematikk. Hun er opptatt av å undersøke hvordan naturlige formasjoner oppstår og motivene hennes speiler mot det biologiske, astronomiske og geologiske.

Langsomme prosesser

Hennes kunstnerskap dreier seg om tegning i langsomme prosesser og hun viser høy tegnekompetanse, blant annet gjennom sine sirlige utførte prikketegninger. Konsept, uttrykk og titler som; «The Universe is Under No Obligation to Make Sense to You" leder betrakteren inn i verkene, og kunsten står frem for oss som et verktøy til en dypere tenking.

Glade for kunstnere som flytter til Oppland

Å etablere seg som kunstner er ingen smal sak. Det krever stort pågangsmot, dyktighet, lidenskap og en god dose galskap. Vi er svært glade for alle de unge kunstnere som ønsker å etablere seg, virke og bo her i fylket. Dere beriker tilværelsen og omgivelsene våre. Dette ønsker vi å belønne.

- Vi håper dette er med på å skyve deg et stykke på vei i din unge kunstnerkarriere. Vi gleder oss til en beriket tilværelse med din tilstedeværelse, avslutter juryen.

Stipendet er på kroner 50 000.