Gullsmed Eli Fahlstrøm Fergestad – tildelt stipend for husflid og håndverk

I juryens begrunnelse står det: Stipendmottakeren er utdannet gullsmedmester. Etter å ha arbeidet i Oslo og noen år i Barcelona, drev hun smykkeverksted i Lom et par år. Sommeren 2014 flyttet hun verkstedet til Lillehammer. Her lager hun egne smykker i sølv og gull, søljer til Gudbrandsdalsdrakter og tar i tillegg imot reparasjons- og spesialoppdrag. 

Vil lære håndgravering – et fag ikke mange behersker i dag

Hun ønsker å utvikle nye produkter ved å lære seg håndgravering – et håndverk som det er svært få som driver med i dag. Håndgravering er et eget fag og det kreves både talent og mye trening for å bli dyktig. Stipendmottakeren har med sin fagbakgrunn og materialkunnskap forutsetninger for å tilegne seg nye teknikker innen sølvgravering og utnytte disse til å skape nye produkter som kan skille seg ut i mengden.

Stipendet er på kroner 50 000.