Skaper av arkitektoniske glassmalerier, Sigrid Blekastad – tildelt stipend for husflid og håndverk

I juryens kommentar står det følgende: Stipendmottakeren kommer opprinnelig fra Gausdal, er nå bosatt på Lalm, og arbeider med glassmalerier. Hun har mastergrad i arkitektonisk glass fra universitetet i Edinburgh i Skottland og arbeidet i den forbindelse med utsmykninger i glass med solcelleteknologi, samt overflatebehandling og gravering i glass.

Kombinerer tradisjonelt glassmaleri og blyglass med teknologi

Som designer og håndverker arbeider hun både tradisjonelt og nyskapende innen glassmaleri. Det er i dag få verksteder som arbeider med blyglass og glassmalerier. Kunstneren har laget glassmalerier til flere kirker, bl.a. Svatsum kirke i Gausdal. Glassmaleri kombinert med energiteknologi representerer noe nytt på feltet og hun kan i denne forbindelse dra nytte av internasjonale kontakter innen området.

Glassmaleri med integrert solcelleteknologi

Stipendmottakeren ønsker å tegne og utforme et energi-glassmaleri som skal produsere strøm ved hjelp av integrert solcelleteknologi. Arbeidet skal produseres i samarbeid med et verksted i Tyskland. Hun ønsker å vise fram det strømproduserende glassmaleriet på en turne til energisentra, skoler og gallerier. Dette vil gi publikum kjennskap til det tradisjonelle glassmaleriet i tillegg til å vise at ny teknologi kan gis et estetisk løft ved å integreres i et håndverksprodukt.

Stipendet er på kroner 50 000