Bilder av kunstverkene i Mjøsa - et kunstprosjekt

Under arbeid - her kommer bilder av Verkene til de tolv kunstnerne som har vært en del av Mjøsa - et kunstprosjekt.

Ansgar Ole Olsen - Protese og Visir  - Gjøvik