Bilder av kunstverkene

Bilder av verkene til de tolv kunstnerne i Mjøsa - et kunstprosjekt: Ansgar Ole Olsen, Markus Lie Stensrud, Anna Charlott Österberg, Egil Martin Kurdøl, Hilde Aagaard, Hedda Roterud Amundsen, Wenche Kvalstad Eckhoff, Johannes Engelsen Espedal, Tina Jonsbu, Line Bøhmer Løkken, Jana Winderen og Marianne Stranger.

Her finner du bilder av verkene til de tolv kunstnerne som har vært en del av Mjøsa - et kunstprosjekt. Tittel på verk og navn på kunstner vises ved "mouseover" om du holder pekeren inne på bildet. Vil du vite mer om den enkelte kunstner og de enkelte verkene - gå inn på artiklene om hver av kunstnerne i prosjektet. Alle foto: Jiri Havran