Arrangementer som må avlyse - får likevel eventuelle fylkeskommunale tilskudd utbetalt

Arrangementer som nå blir avlyst som følge av anbefalinger og pålegg gitt fra myndighetene på grunn av situasjonen rundt koronaviruset, vil ikke få krav fra Innlandet fylkeskommune om tilbakebetaling av midler.

Arrangementer som har blitt innvilget tilskudd fra fylkeskommunen, og som må avlyse - vil likevel få tilskuddet utbetalt.

Ingen tilbakebetalingskrav

Innlandet fylkeskommune kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst. Dette forutsetter at avlysningene skjer som følge av anbefalinger gitt fra myndighetene knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. Bortfallet av tilbakebetalingskravet gjelder inntil videre, og er i sin helhet knyttet til situasjonen som er oppstått på grunn av koronaviruset.

 

Arrangement Maihaugen kulturnett InnlandetArrangementer er viktige møtepasser i samfunnet vårt. Foto: Tone Kolaas

Vi vil vise solidaritet

Randi Langøigjelten, Avdelingssjef kultur i Innlandet fylkeskommune, sier at situasjonen er svært krevende for mange. - Kulturfeltet rammes hard og det er avgjørende at vi viser solidaritet og finner raske løsninger som kan bidra til å avhjelpe situasjonen noe. Innlandet fylkeskommune vil derfor gjøre det vi kan for at kulturlivet ikke rammes hardere enn nødvendig, ved at de som har fått tilskudd og må avlyse ikke vil få krav om tilbakebetaling av pengene.

Fylkeskommunen står ved sine vedtak

- Fylkeskommunen står ved de vedtak som er fattet og som har sitt utgangspunkt i de søknadene som er sendt. For statistikkens skyld må dette dokumenteres i regnskap og rapport på samme måte som normalt, understreker Langøigjelten.

Utsettelser av arrangementer og prosjekter som følge av korona-viruset 

Innlandet fylkeskommune vil også innvilge utsettelser. Merk at tilskuddsmottakerne må informere fylkeskommunen om at arrangementet eller prosjektet utsettes. Send e-post med tentativ ny gjennomføringsperiode til randi.langoigjelten@innlandetfylke.no

 

Kontaktperson:
Randi Langøigjelten – avdelingssjef kultur, Innlandet fylkeskommune
Telefon: +47 62 54 44 27
Mobil: +47 415 21 414
Epost: randi.langoigjelten@innlandetfylke.no