Koronakrisen: Fritt Ord med 40 millioner ekstra til prosjekter

Virusepidemien setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon. Stiftelsen Fritt Ord ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet.

 Utlysningen fra Fritt Ord er åpen. Søknader kan for eksempel dreie seg om:
- Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m.
 
- Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder.
 
- Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.
 
Tiltakene i utlysningen gjelder alle Fritt Ords områder, som sakprosa, journalistikk, kritikk, dokumentarfoto, dokumentarfilm, fri scenekunst, foredrag og samfunnsdebatter.

Les mer på Fritt Ord sine sider her.

Vis mer