Søk støtte! Frister for Korona-søknadsordninger nærmer seg! Mye info her!

Korona-pandemien har gitt kultur, næring og frivillig sektor mange utfordringer. Derfor har det offentlige, banker og fond opprettet en rekke søknadsordninger som kan gi noen muligheter for dem som har måttet avlyse arrangementer og kanskje også mistet betydelige inntekter.

Vi har forsøkt å samle de mest relevante ordningene for Innlandet her, men garanterer ikke at listen er uttømmende. Det kan finnes lokale ordninger i tillegg, eller flere søknadsmuligheter fra fond og banker. Vi setter i så fall stor pris på om vi blir varslet slik at vi kan informere om de mulighetene også.

Illustrasjonsfoto fugler flyr
TAP AV BILLETTINNTEKTER OG DELTAKER-AVGIFTER I KULTURSEKTOREN

SØKNADSFRIST: 21. april 2020

Formålet med denne ordningen er å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER OG HER.

 

Illustrasjonsbilder fugler flyr
KRISEPAKKEN FOR KORONA-AVLYSTE, STENGDE OG UTSETTE ARRANGEMENT I FRIVILLIG- OG IDRETTSSEKTOREN

SØKNADSFRIST: 21. april 2020

Formålet med denne ordningen er å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID19-utbruddet.

MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER OG HER.

 

Illustrasjonsbilde fugler flyr
EKSTRAORDINÆR UTLYSNING I FORBINDELSE MED KORONA-KRISEN, STØTTE TIL ALTERNATIVE ARBEIDSMÅTER, FORMIDLING OG DELTAGELSE

SØKNADSFRIST: 05. mai 2020

Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Utlysningen skal både bidra til kunst- og kulturopplevelser for varierte målgrupper, legge til rette for at det reflekteres rundt den situasjonen koronautbruddet har gitt, samt stimulere til utvikling av arbeidsmåter, formidlingsplattformer og ulike former for publikumsdeltakelse.

MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER:

 

Illustrasjonsfoto fygler flyr
KORONAKRISEN: FRITT ORD MED 40 MILLIONER EKSTRA TIL PROSJEKTER

SØKNADSFRIST: Klokken 15:00 - 30. april  2020

Formålet er å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet. Ekstrautlysningen er ment å støtte prosjekter som er relatert til situasjonen som koronakrisen skaper, der alle fysiske arrangementer er avlyst og det må finnes nye måter å gjennomføre og formidle tiltak innen kunst, kultur og samfunnsdebatt for å sikre en levende offentlighet.

MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER.

 

Illustrasjonsbilde fugler flyr
KOMPENSASJONSORDNING FOR NÆRINGSLIVET (OGSÅ KULTURNÆRINGER)

SØKNADSFRIST: Søknadsskjema vil bli tilgjengelig tidligst 17. april 2020

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA FINNER DU UNDER HER:

Informasjon og søknadsskjema på Skatteetaten fra 17. april

Mer om ordningen på Musikkhjemmekontoret.no

Kalkulator (utviklet av KPMG) – hvor mye kan du få?

 

Illustrasjonsfoto fugler flyr
KOMPENSASJONSORDNING - MIDLERTIDIG INNTEKTSSIKRING FOR  SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE

SØKNADSFRIST: Løsningen for å søke blir lansert før 01. mai 2020. Sjekk nettside

NAV sikrer deg inntekt på 80% av gjennomsnittsinntekten din de siste tre årene. Maksgrensen er på ca 600 000 kr i året, og tiltaket slår inn den 17. dagen uten inntekt. De 16 dagene før skal løpe fra 16. mars. Dette betyr at dagene man tidligst kan få kompensasjon for begynner 1. april. Betalingen vil utbetales etterskuddsvis, måned for måned. Du kan med andre ord søke om kompensasjon for april i begynnelsen av mai.

MER INFORMASJON OG SØKNADSMULIGHETER FINNER DU HER OG HER.

 

Illustrasjonsfoto fugler flyr
F
LERE NETTSTEDER MED INFORMASJON OM STØTTE-MULIGHETER OG ANNET SOM KAN VÆRE NYTTIG

Sparebankstiftelsen Hedmark

Sparebankstiftelsen DNB

Norsk filminstitutt – for filmbransjen

Mediebransjen – korttidskonsesjoner – driv-in-kino

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Bruk av omsorgsdager og annen informasjon fra NAV

Innovasjon Norge

Innlandet fylkeskommune – støtte til bioøkonomi, teknologi, industri og kreative næringer

Kulturrom med syv millioner til ekstra tiltak

Music Norway krever ikke tilskudd tilbakebetalt

Musikkhjemmekontoret – et sted med MYE informasjon – selv om du ikke er musiker

Informasjon om diverse ordninger fra fagforeningen Creo – forbundet for kunst og kultur

 

 

Vis mer