Om Kulturnett

Lurer du på hva som skjer i Innlandet – tidligere Oppland og Hedmark fylker - nå Innlandet fylke? Hva som skjer i din kommune, eller på stedet du vil besøke? Hva du kan delta på og besøke av kulturarrangementer, idrettsarrangementer, møter, kulturinstitusjoner, aktiviteter i lag og foreninger, festivaler, museer, kulturminner, reiseliv etc.?

Kulturnett Oppland er nå blitt Kulturnett Innlandet og gradvis vil redaksjonen utvide både innholdet i «Hva skjer» - kalender, omtale av saker, prosjekter og nyheter til å gjelde hele det nye fylket Innlandet. Primært har redaksjonen fokus på saker som på en eller annen måte er tilknyttet det arbeidet og de satsingene som tjenesteområdene Kunst og kultur, Kulturarv, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og Idrett, friluftsliv og folkehelse, er engasjert i.

Nettstedet en del av Innlandet fylkeskommunens tilbud til fylkets kulturliv, innbyggere, bedrifter, organisasjoner, arrangører og besøkende. Redaksjonen følger Redaktørplakaten.

Tips til redaksjonen sendes til epost: kulturnett@innlandetfylke.no

VISNING PÅ MOBIL: Ønsker du en enkel tilgang til kalenderen fra mobilen din? Søk opp nettsiden https://kulturnett.oppland.org via den søkemotoren du bruker på mobilen (safari, chrome, explorer, etc.) og bruk funksjonen “Legg til på Hjem-skjerm”. Da får du opp et bilde av logoen (som en app) og du kan enkelt finne hva som skjer i kommunen din, eller andre steder i fylket. Vet du om et arrangement som mangler - kan du også selv legge det inn.