Torbjørn Kvasbø - internasjonal keramikk workshop

Fjøset i den tidligere driftsbygningen på Ringebu Prestegard har allerede vært scene for to store utstillinger med arbeider av den internasjonalt anerkjente kunstneren Torbjørn Kvasbø fra Venabygd i Ringebu kommune. Nå blir Prestegarden arena for ny kunstnerresidens i Oppland.

I kjelleren under Fjøset i Ringebu Prestegard etableres et 120m2 stort monumentalverksted for keramisk kunstproduksjon. Målet er en fast arena for nyskapende prosjekter, kunstnerisk utveksling og workshops innen keramisk kunst. Residensen organiseres som et samarbeid mellom Torbjørn Kvasbø, Ringebu Prestegard, Ringebu kommune og Oppland fylkeskommune. Kvasbø skal fungere som mentor for den nye kunstnerresidensen, stille sine verkstedsfasiliteter til rådighet for workshops og delta på utstillinger med gjestekunstnere.

Les mer om Kvasbø her.