Harpefoss hotell

Harpefoss hotell ble etablert som kunst- og artist-in-residenssenter i 2014. Et nedlagt jernbanehotell fra slutten av 1800-tallet er i dag arena for utstillinger i driftsbygningene og utendørs, samt gjesterom for kunstnere.

Vi ønsker å benytte kunst, arkitektur og design som rammer for å utforske naturmiljø og –kunnskap, der nye prosjekter og samarbeid både kan utvikles på stedet og i samarbeid med andre institusjoner. Harpefoss hotell huser dessuten arrangementer, konserter og festivaler, i tillegg til kunstnerresidens og workshops.

Harpefoss hotell produserer og utgir bøker, filmer og kunst i offentlige rom-prosjekter. TILT ble etablert i 2016 som plattform for produksjoner som utføres i ulike formater og som tverrfaglige prosjekter. Kunstpublikasjoner, filmer, workshops og kunst i offentlige-rom prosjekter involverer kunstnere, forfattere og musikere men også andre faggrupper som arkitekter og designere.

Les mer om Harpefoss hotell her.