Wenche Kvalstad Eckhoff - Mjøsblikk

Wenche Kvalstad Eckhoff (f.1946) er oppvokst i Stange, i nær tilknytning til Mjøsa. Hun bor og har atelier i Oslo. Eckhoff er utdannet fra blant annet Ealing School of Art i London, SHKS Oslo og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har arbeidet som billedkunstner og vært utstillingsaktiv siden 1968. Eckhoff arbeider med ulike teknikker og uttrykk. De siste 15 årene er mye av arbeidet konsentrert rundt installasjoner og kunst i landskap, både nasjonalt og internasjonalt. Hedmarklandskapet har vært en viktig inspirasjonskilde i mange av Eckhoffs arbeider.

Om verket - Mjøsblikk

Eckhoffs skulptur, observasjonsbygget Mjøsblikk, åpner for den kontemplative roen som et blikk over den store, stille vannflaten kan gi. Det åpner også for å observere og ha et årvåkent blikk for endringer i miljøet og de konsekvensene det får for Mjøsa. Observasjonsbygget er plassert i strandsonen ved Staur Gård i Stange. Utgangspunktet for verket er historien om en feilslått granatutskyting fra Raufoss Ammunisjonsfabrikker i 1962, der flere granater havnet på Staur. Verket skal i utgangspunktet stå i to år.

FB-side Wenche Kvalstad Eckhoff her.