Lillehammer: INVERTED BRIDGE – kunstnere: L+S; Lutz-Rainer Müller + Stian Ådlandsvik

Skulpturen INVERTED BRIDGE er skapt av kunstnerne L+S; Lutz-Rainer Müller + Stian Ådlandsvik, og plassert langs Pilegrimsleden ved Vingnesbrua i Lillehammer kommune.

I det man kommer til Vingnesbrua, kan man krysse over Mjøsa tørrskodd i løpet av noen minutter. Men det finnes en alternativ vei over til Lillehammer om du står på Vingnessiden og ser ut over broen: Du kan snu og gå i stikk motsatt retning.

Vingnesbrua tegner en relativt rett linje i landskapet. "Inverted bridge" forlenger denne linjen og bruker retningen til å strekke den rundt kloden fra Lillehammer, via Skottland, Latin-Amerika, Australia, Asia og tilbake til Europa, slik at linjen til slutt ender opp igjen på andre enden av broen og Mjøsa. Dette danner utgangspunktet for den alternative ruten fra Vingnes til Lillehammer, du snur deg og går motsatt vei, en vei som på mange måter står 90 grader på leden fra Oslo til Trondheim.

Kunstnerne L+S; Lutz-Rainer Müller + Stian Ådlandsvik har reist langs denne linjen ved hjelp av mulighetene dagens digitale kartteknologi gir. Målet med reisen har paradoksalt nok vært å samle benker fra alle landområdene denne forlengede Vingnesbrua krysser over.

De syv benkene som er samlet på broen er en heterogen blanding av ulike materialer og utførelser, stiler og størrelser, laget så nøyaktig som mulig på bakgrunn av bilder av benker fra de ulike stedene. Sammen danner de utgangspunktet for et hvilested som tar den som sitter med på en reise som går ut fra Norge og Lillehammer, og gi en ny kontekst til både landskapet rundt og egen reise til fots igjennom Norge.