Lillehammer: INVERTED BRIDGE

Kunstnere: L+S; Lutz-Rainer Müller + Stian Ådlandsvik

L+S er Lutz-Rainer Müller (f. 1977) og Stian Ådlandsvik (f. 1981). Den tysk-norsk kunstnerduoen arbeider primært med kunst i relasjon til sted og offentlighet. Arbeidsmåten deres tar utgangspunkt i ulike situasjoner de blir invitert til, og uttrykkes gjennom et mangfold av både materialer og strategier. Materialene og prosessen bak er derfor et viktig element for lesningen og betydningen av arbeidene deres. L+S bor og arbeider i Leipzig og Oslo.

Om kunstverket

Vingnesbrua tegner opp en rett linje i landskapet, en linje som i verket ”Inverted Bridge” har blitt forlenget og strukket rundt kloden. Langs denne alternative ruta fra Vingnes til Lillehammers østside har kunstnerne sporet opp benker fra ulike steder i verden og gjenskapt disse, for plassering på Vingnesbrua.

Med sine sju benker fra avsides steder langt fra den globale allfarvegen, inviterer ”Inverted Bridge” like mye til en mental reise som en utforsking av designkonsepter og standarder. Tittelen ”Inverted Bridge” snur om på forestillingen om brua som en måte å skape forbindelse mellom to ytterpunkter. Gjennom å gå motsatt veg og følge denne alternative reisen fra Vingnes og Lillehammers østside, har kunstnerne samlet et vilkårlig utvalg benker fra steder som de færreste kjenner til; Azapa i Chile, Tp. Mong Cai i Vietnam, Caroebe i Brasil, Poso i Indonesia, Dornach Chapel i Skottland, Dolphin Sands i Tasmania og Semei i Kazakhstan.

Benkene er plassert langs hele den horisontale delen av Vingnesbrua. Med sin varierende utforming og materialbruk danner de en slags verdensutstilling i miniatyr. Det lavmælte og nedtonede ved verket kontrasteres av benkenes individuelle uttrykk, og deres gjensidig eksotiske og underliggjørende relasjon til hverandre.”Inverted Bridge” kobler Pilegrimsleden og Lillehammer til verden ved å synliggjøre historier knyttet til det lokale, og det kollektive overskuddet i global samhandling og utveksling.