Østre Toten: ENMANNSSTIEN - Kunstnere: Elin Melberg, Martina Andersson og Elin Viléus Henricson

Skulpturen ENMANNSSTIEN er skapt av kunstnerne Elin Melberg, Martina Andersson og Elin Viléus Henricson, og plassert langs Pilegrimsleden ved Apelsvoll i Østre Toten kommune.

Enmannsstien handler om kontrasten ved å vandre alene i et fellesskap; bristningsgrensen mellom fantasi og virkelighet; ensomhet og tilhørighet. Verket er en forlengelse av eksisterende sti og landskap, men den tindrer og reflekterer i materialene som gjenspeiler vår verden - litt annerledes – som i en mosaikk.

Enmannsstien er en skulptur plassert parallelt med stien som en opphøyd gangbane, ev. kan den benyttes som en del av stien. Den litt over 17 meter lange gangbanen går ut fra øvre del av terrenget og ender i en trapp ned mot bakken. Skulpturen støpes i betong og dekkes med akrylplater som er påført mosaikkmaling og med reflekterende folie bak, og som igjen beskyttes av sikkerhetsglass. Paletten i mosaikkmalingen er inspirert av den omkringliggende vegetasjonen og blomsterengen, og speilingen fra landskapet gjør at skulpturen får et varierende fargespill året rundt.

Landskapet rundt skulpturen vil også tilrettelegges slik at skulpturen glir inn i terrenget og den stedegne vegetasjonen i størst mulig grad. Forslaget retter oppmerksomheten mot stien og underlaget som bærende element for vandringen, og speiler omgivelsene og himmelen som visuelt tilstede i skulpturen. Forslaget er lavmælt og tilrettelagt landskapet som en linje, og underordner seg det visuelt storslåtte utsynet. Speileffekten og mosaikkmalingen fungerer som en påminnelse om at dette er et kulturlandskap som er foredlet og spiller på naturens premisser, snarere enn å dominere landskapet. Med presis og subtil bruk av enkle virkemidler vil forslaget kunne lykkes med å skape både en fornemmelse av opphøydhet og ydmykhet. Forslaget trekker landskapet inn i verket, og gir samtidig en følelse av å sveve over det.