Ringebu: HOVUDET, KLOKKEPORTEN OG FALKESTEINEN – kunstner: Ånond Versto

Skulpturen HOVUDET, KLOKKEPORTEN OG FALKESTEINEN er skapt av kunstneren Ånond Versto, og plassert langs Pilegrimsleden ved Høgkleiva i Ringebu kommune.

Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen er tre ulike skulpturer som danner et innbyrdes fortelling eller progresjon dersom en beveger seg i denne retningen, men de kan også oppleves hver seg eller i motsatt retning.

Grunnlaget for den tredelte skulpturgruppens sammenheng, er bildet på pilegrimsleden som en transformerende prosess av åndelig eller eksistensiell karakter, uttrykt så vel gjennom billedlige motiv som i dets fysiske materiale og utforming.

Skulpturene har en tydelig monumental karakter men plassert i en slik avstand og på steder i landskapet som gjør at de oppleves som godt tilpasset omgivelsene og kulturminnene. 8 Skulpturene fremstår både gåtefulle og tydelig uttrykksfulle. De har et tidløst uttrykk som en umiddelbart kan forbinde med kulturhistoriske symboler, gjenstander og bygg, men som gir stort rom for personlige tolkninger.

Forslaget antyder et opphav i felles kollektive forestillinger om overgangsriter og åndelige transformasjonsprosesser som en gjenfinner i alle kulturer og religioner, men her koblet til lokale sagn, historie og natur. Skulpturforslaget kan sies å representere ulike stadier i en overgangsrite:

Hovudet, som angir separasjon eller adskillelse, Klokkeporten, som indikerer liminalitet eller grenseoverskridelse, og Falkesteinen, som representerer forvandling og frigjøring.

Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen innehar et eksistensielt alvor og tilbyr en ikonografisk kraftfull sammenheng. Forslaget speiler det universelle i det lokale, og peker utover seg selv mot en tidsdimensjon og virkelighetsoppfatning som innehar flere lag og ulike nivåer. Skulpturene nøyer seg ikke med å visualisere hva slags transformasjonsprosess en slik overgangsrite kan være, men inviterer også betrakteren til å fysisk bevege seg gjennom en rituell scenografi.