Ringebu: HOVUDET, KLOKKEPORTEN OG FALKESTEINEN

Kunstner: Ånond Versto

Ånond Versto (f. 1984) bor og arbeider i Flatdal, Telemark. Versto arbeider med objekter, skulpturer og tegning preget av et mytisk og teknisk-inspirert formspråk og av et omhyggelig, mangslungent håndverk. Av utstillinger kan nevnes separatutstillinger ved Akershus Kunstsenter (2012) og Kunsthall Grenland (2017), samt Greenlightdistrict-biennalen (2019) og gruppeutstillingen Rotvelte på Harpefoss Hotell (2019).

Om kunstverket

Skulpturene er knyttet til sagn fra området og representerer på gåtefullt vis ulike sider av pilegrimens reise. ”Hovudet” er knyttet til retterstedet i nærheten; ”Klokkeporten” til sagnet om søsterklokkene; ”Falkesteinen” er vandrefalken ­­- falco peregrinus.

Den tredelte skulpturinstallasjonen i stein og bronse, ”Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen” ligger like til side for Pilegrimsleden over Høgkleiva. Når disse oppleves samlet kan kunstverket leses som en fortelling om åndelig transformasjon eller en overgangsrite, blant annet med henvisning til pilegrimsvandringen og restene av bygdeborgen som ligger like ovenfor.

”Hovudet” med sitt androgyne utseende og uttrykksløse ansikt ligger ved stikrysset og markerer adskillelse: fra kroppen, jeget og retningssansen. Lenger inn på stien finner en ”Klokkeporten”, en portal i stein utformet som en romansk bue med to kirkeklokker som markerer overgangen mellom to verdener. De to klokkene henspiller på det lokale sagnet ”Søsterklokkene”, kjent for et større publikum gjennom Lars Myttings roman med samme navn. Den siste skulpturen, ”Falkesteinen”, ligger ytterst ved et storslått utkikkspunkt over dalen, og markerer forvandlingen eller frigjøringen fra det tidligere livet. Her kan man legge seg ned på de utspente vingene som skulpturen symboliserer, og kjenne nærværet av både jorda under seg og himmelen over seg.