TANKEPLASS - media om Tankeplassprosjektet

På denne siden finner du lenker til mediomtale av Tankeplass-prosjektet, eller enkeltkunstverk, kunstnere og andre relevante saker knyttet til prosjektet.