TANKEPLASS - prosjektleders presentasjoner

På denne siden kan du finne fem presentasjoner som viser hvordan prosjektet har vokst frem fra starten i 2016 til fem Tankeplass-kunstverk stod ferdige langs Pilegrimsleden gjennom kommunene Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu 5. og 6. oktober 2020.

 

  1. 2016 – Ideen vokser frem

  2. 2017 – premissene for styringsgruppen legges

  3. 2018 – presentasjon av konkurranseutkastene

  4. 2020 – status for prosjektene februar 2020

  5. 2020 – status for prosjektene juni 2020